برچسب: large animal

مختصری در مورد زایمان و مامایی دام

مختصری در مورد زایمان و مامایی دام اغلب گاوها و تلیسه‌ها به‌تنهایی قادر به زایمان می‌باشند و امدادهای فردی به‌ندرت مورد احتیاج می‌باشد. اغلب آسیب‌های تحت زایمان از طریق مامایی شتاب‌زده یا مامایی بدون دقت با کمبود بهداشت است. دو مورد اساسی در امر مامایی «بهداشت، صبر» ضروری می‌باشد....

بیماری چرخش

بیماری چرخش بیماری چرخش به علت وجود کرم سنوروس سربرالیس در سیستم عصبی مرکزی ایجاد می‌شود. سنوروزیس به مرحله لاروی کرم “مولتی‌سپس‌ مولتی‌سپس” اطلاق می‌گردد. این کرم به طول ۱۰۰ – ۴۰ سانتی‌متر و عرض ۰/۸ میلی‌متر دارای اسکولکس گلابی شکل که مجهز به ۲ ردیف قلاب (حاوی ۳۲...
error: Content is protected !!