برچسب: گاو

روش معاینهٔ اختصاصی دستگاه گوارش در گاو و تک‌سمی‌ها

روش معاینهٔ اختصاصی دستگاه گوارش در گاو و تک‌سمی‌ها جویدن غذا خرد کردن غذا در گاو به شکل آسیاب کردن است و عمدتاً به هنگام نشخوار خرد و جویده می‌گردد. به عکس در تک‌سمی‌ها عمل نشخوار وجود نداشته و غذا پس از آنکه با لب‌ها گرفته شد توسط دندان‌های...

کتوزیس

کتوزیس عارضهٔ کتوزیس یا استونمیا (Acetonemia) اختلالی است که طی ۶ هفتهٔ اول پس از زایش در گاوهای شیرده پرتولید به واسطهٔ کاهش غلظت گلوکز خون (Hypoglycemia)، افزایش اجسام کتونی، کاهش تولید شیر و کاهش سریع وزن حیوان مشخص می‌شود. سایر علائم عبارتنداز: بی‌اشتهایی، فعال نبودن شکمبه و یبوست،...

تعیین جنسیت اسپرم

تعیین جنسیت اسپرم   اساسا در یک آزمایشگاه علمی؛ تکنیک تعیین جنسیت اسپرم وجود دارد. کاربرد این تکنیک برای بهبود صنعت گاو شیری مشکل است. تعداد اسپرم‌های لازم برای تلقیح مصنوعی زیاد هستند؛ بطور نمونه ۱۰ میلیون اسپرم در یک پایوت. نظر به اینکه اقدامات لازم قدم به قدم...

آشنایی با نیاز‌های تغذیه‌ای گوسالهٔ نوزاد

آشنایی با نیاز‌های تغذیه‌ای گوسالهٔ نوزاد یک گوسالهٔ نوزاد ماده که در یک مزرعهٔ شیری پیشرفته با مدیریت همه جانبه از جمله مدیریت ژنتیکی، به‌دنیا می‌آید، در حکم یک تلیسهٔ جایگزین گله محسوب شده و به نوبهٔ خود نقش بسیار موثری در افزایش کمی و به ‌خصوص بهبود ژنتیکی...

نکاتی برای مدیریت تولید مثل گاوهای شیرده

تولید مثل عاملی کلیدی در تعیین بازده پرورش گاوهای شیرده می‌باشد. در بهترین شرایط هر ماده گاو، سالانه یک گوساله تولید خواهد کرد. از نظر اقتصادی، باروری معمولا با توجه به فاصله زایش پی‌در‌پی دو گوساله ارزیابی می‌شود. معیارهای اندازه‌گیری بازده تولیدمثل، شامل تعداد تلقیحات به ازای آبستنی، میزان...

کاربرد هورمون رشد در دامپروری

کاربرد هورمون رشد در دامپروری سیمپسون و همکاران (۱۹۲۰) برای اولین بار گزارش نمودند که عصارهٔ هیپوفیز، موش‌ها را وادار به شیردهی می‌کند. در سال ۱۹۴۵ شیمی‌دانی به نام Lee موفق به جداسازی هورمون رشد گاوی از عصارهٔ هیپوفیز گردید. در سال ۱۹۴۹ موِسسه ملی تحقیقات انگلیس سه مادهٔ...

ویروس بیماری تب برفکی (Foot and Mouth Disease Virus)

خصوصیات بالینی و همه‌گیر شناسی:‌ بیماری تب برفکی هنوز هم یکی از معضلات عمدهٔ جهانی در رابطه با بهداشت دام به حساب می‌آید، اما پراکنش جغرافیایی آن در سال‌های اخیر در نتیجهٔ برنامه‌های کنترل و حذفی که در بسیاری از کشورها به اجرا گذاشته شده کاهش یافته است. به...

لیستریوز یا بیماری سیلو

عفونت لیستریایی و بیماری چرخش عناوین دیگری هستند که برای بیماری لیستریوز می‌توان نام برد. باکتری لیستریا اولین بار از خرگوش جدا شد. در خرگوش سبب ایجاد سپتی‌سمی ‌می‌شود. مونوسیت‌ها را به شدت افزایش می‌دهد بنابراین اولین گونهٔ لیستریا، Listeria monocytogenes نامیده شد. لیستریا مونوسیتوژنز باکتری غیر اسپورزا، غیر شاخه‌دار،...
error: Content is protected !!