دسته: انگل‌شناسی

کوکسیدیوز بوقلمون

کوکسیدیوز بوقلمون کوکسیدیوزیس از بیماری‌های مهم و رایج در صنعت پرورش بوقلمون می‌باشد که توسط انگل‌های پروتوزن از شاخهٔ آپیکمپلکسا از جنس آیمریا ایجاد می‌شود که همگی از انگل‌هـای داخـل سـلولی هسـتند. بیمـاری کوکسیدیوز علاوه بر بوقلمون در ماکیان، غاز، اُردک، کبوتران، کبک، قرقاول و بلدرچین نیز مطـرح مـی‌باشـد....

تیلریوز

تیلریوز   تیلریوز ناشی از گونه تیلریا آنولاتا یا تب مدیترانه‌ای یا تب گرمسیری (Tropical theileriosis or Mediterranean Fever) تیلریوز یکی از بیماری‌های مهم تک‌یاخته‌ای محسوب شده و در جنوب اروپا، شمال آفریقا، آسیای مرکزی و جنوبی، خاورمیانه، آسیای میانه و ایران و یا به عبارت دیگر در هر...

تریکوموناس گالینه (Trichomonas gallinae)

تریکوموناس گالینه (Trichomonas gallinae)   چرخه زندگی انگل: نحوهٔ تکثیر تریکوموناس گالینه از طریق تقسیم دوتایی طولی صورت می‌گیرد. کیست، یا مرحله جنسی و ناقلین در سیکل زندگی انگل دیده نشده‌اند. بیماری از طریق تغذیهٔ جوجه کبوتر توسط مادر آلوده‌اش منتقل می‌شود. در جوجه‌ها و جمعیت‌های بوقلمون، آلودگی از...

بیماری چرخش

بیماری چرخش بیماری چرخش به علت وجود کرم سنوروس سربرالیس در سیستم عصبی مرکزی ایجاد می‌شود. سنوروزیس به مرحله لاروی کرم “مولتی‌سپس‌ مولتی‌سپس” اطلاق می‌گردد. این کرم به طول ۱۰۰ – ۴۰ سانتی‌متر و عرض ۰/۸ میلی‌متر دارای اسکولکس گلابی شکل که مجهز به ۲ ردیف قلاب (حاوی ۳۲...
error: Content is protected !!