دربارهٔ ما

حوالی روز ملی دامپزشکی سال ۱۳۹۴ کانال تلگرام vetmd@ آغاز به کار کرده و اسباب شکل‌گیری این پایگاه‌وب به آرامی چیده شد.

گام‌های نخست این حرکت، در قالب یک فعالیت دانشجویی برداشته شد، اما پس از مدتی کوتاه افراد دیگری نیز به جمع ما پیوستند.

اهدافی که این وبگاه دنبال خواهد کرد چندان ثابت نبوده و با توجه به نظر همراهانمان تغییراتی نیز خواهد داشت؛ با این‌حال اصلی‌ترین اهداف ما همواره پیرامون انتشار اطلاعات به روز دامپزشکی و همچنین ارتقای سطح دانش عمومی مردم از این رشته بوده‌است.

توجه داشته باشید که تیم VetMD به هیچ گروه یا ارگان بزرگ‌تری تعلق نداشته و بی‌هیچ نیت فرعی و صرفاً در جهت ارتقای سطح دانش جامعه در حیطهٔ دامپزشکی بنا شده‌است.

error: Content is protected !!